Skip to main content

Tanya jawab pelantikan bantara di gerakan Pramuka

Pelantikan Bantara adalah proses pengukuhan seorang Pramuka Penegak yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Bantara. Prosesi pelantikan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan tanggung jawab sebagai anggota Bantara dalam Gerakan Pramuka. 

Contoh prosesi pelantikan Bantara

Berikut ini adalah contoh prosesi pelantikan Bantara:

Pembina: Siapakah di antara kalian yang siap dilantik sebagai Bantara di gerakan Pramuka Ambalan SMA NEGERI 1 krapiak?

Calon Bantara: Saya siap, Pembina.

Pembina: Sebelum pengucapan Janji, saya ingin memastikan kesediaanmu untuk memegang amanah sebagai Bantara. Bersediakah kamu mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan Negara Indonesia?

Calon Bantara: Bersedia, Pembina.

Pembina: Siapakah di antara kalian yang ingin ikut serta dalam membangun masyarakat serta bertanggungjawab, berdisiplin ilmu dan berwatak Pancasila?

Calon Bantara: Saya, Pembina.

Pembina: Bersediakah kamu mengemban amanah sebagai Bantara dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta gerakan Pramuka?

Calon Bantara: Bersedia, Pembina.

Pembina: Terima kasih, baiklah saya akan melantikmu sebagai Bantara di gerakan Pramuka gugus depan SMA Negeri 1 krapiak. Peganglah ujung Bendera Merah Putih, letakkanlah di dadamu sebagai simbol kesetiaanmu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta gerakan Pramuka.

Dengan mengucapkan Janji Pramuka:

TRISATYA:

Demi KehormatanKu, Aku berjanji Akan bersungguh-sungguh:

1. Menjalankan Kewajibanku Terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mengamalkan Pancasila. 

2. Menolong sesama hidup dan ikut serta Membangun Masyarakat

3. MENEPATI DASADHARMA

Dengan mengucapkan Janji Tadi, maka adik-adik mulai saat ini hingga seterusnya, dinyatakan sebagai Bantara di gerakan Pramuka gugus depan. 

Saya mengucapkan selamat dan selanjutnya agar latihan rutin serta nantinya berguna untuk kemajuan diri sendiri dan untuk kemajuan Gudep kita, dan semoga apa saja yang adik-adik lakukan senantiasa Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. AMIN

Comments

Edukasi Terpopuler

Connect With Us

Copyright @ 2023 beginisob.com, All right reserved